PRIMARIA COMUNEI DRAGOS VODA

Judetul Calarasi

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Aprobarea bugetului local - pe anul 2008
» Bugetul local - detaliat la venituri pe capitole si subcapitole
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Utilizarea fondului de rulment - pentru plata unui obiectiv de investitii
» Rectificarea bugetului - local pe anul 2008
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Utilizarea unei sume - din fondul de rulment
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Rectificarea bugetului local - pe anul 2008
» Bugetul local - DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2009
» Bugetul local al comunei Dragos Voda - pe anul 2010
» Bugetul local al comunei Dragos Voda - pe anul 2011
» HCL Nr. 5/2011 privind rectificarea bugetului local al com. Dragos Voda, jud. Calarasi - pe anul 2011
» HCL Nr. 8/2011 privind rectifiacrea bugetului local al com. Dragos Voda, jud. Calarasi - pe anul 2011
» Indicatori de venituri si cheltuieli - trimestrul I 2011
» HCL Nr. 18/2011 privind rectificarea bugetului local - pe anul 2011
» HCL Nr. 20/2011 privind rectificarea bugetului local - pe anul 2011
» HCL Nr. 22/2011 privind rectificarea bugetului local - pe anul 2011
» HCL Nr. 4/2012 privind aprobarea bugetului local al comunei Dragos Voda - pe anul 2012
» Bugetul local al comunei Dragos Voda - pe anul 2012
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget - pe anul 2012
» Programul anual al achizitiilor publice - pe anul 2012
» Indicatori venituri - pe trim. IV anul 2012
» Indicatori cheltuieli - pe trim. IV anul 2012
» Buget local detaliat - la venituri si cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016
» Programul Anual de Achizitii Publice si Lista de investitii - pe anul 2013
» Bilant - la data de 31.12.2012
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2012
» Cont de executie al bugetului local - cheltuieli centralizat la data de 31.12.2012
» Cont de executie al bugetului local - venituri centralizat la data de 31.12.2012
» Cont de executie al bugetului partial - venituri si subventii - cheltuieli la data de 31.12.2012
» Contul de executie al bugetului - venituri proprii si subventii - venituri centralizat la data de 31.12.2012
» Bilant - la data de 31.03.2013
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.03.2013
» Contul de executie al bugetului local - venituri centralizat la data de 31.03.2013
» Contul de executie al bugetului local - cheltuieli centralizat la data de 31.03.2013
» Contul de executie al bugetului local - venituri proprii si Subventii-venituri centralizat la data de 31.03.2013
» Contul de executie al bugetului partial - venituri si subventii - cheltuieli la data de 31.03.2013
» Indicatori Sinteza - Venituri trimestrul III anul 2012
» Indicatori Sinteza - Cheltuieli trimestrul III anul 2012
» Bilant - la data de 30.06.2013
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.06.2013
» Anexa 9 - Contul de executie al bugetului venituri proprii si subventii-venituri
» Anexa 11 - cont de executie al bugetului partial venituri si subventii-cheltuieli
» Anexa 12 - Contul de executie al bugetului local-venituri
» Anexa 13 - Contul de executie al bugetului local-cheltuieli
» Indicatori venit si cheltuieli - trim. II - 2013
» Indicatori - Trimestrul III 2013
» HCL Nr. 4 privind aprobarea bugetului local al comunei - pe anul 2014
» Bugetul Local - pe anul 2014
» Programul anual al achizitiilor publice - pe anul 2014
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget - pe anul 2014
» Plati restante - la 31.03.2014
» Anexa 12 - Contul de executie al bugetului local-venituri - incheiat la data de 31.12.2013
» Anexa 13 - Contul de executie al bugetului local-cheltuieli - incheiat la data de 31.12.2013
» Indicatori venituri - cheltuieli trim. I - pe anul 2014
» HCL nr. 48/2014 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
» Bugetul local - pe anul 2015
» Lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget - pe anul 2015.
» Programul anual al achizitiilor publice - pe anul 2015
» Indicatori de venituri si cheltuieli - trimestrul IV anul 2014
» Indicatori - venituri si cheltuieli
» Indicatori sinteza - venituri si cheltuieli
» Proiect de Hotarare - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016
» Anexa nr. 1 - Tablou - cuprinzand impozitele, taxele locale si amenzile pentru anul 2016
» Indicatori de venituri si cheltuieli - pe trim. IV anul 2015
» Indicatori de venituri si cheltuieli - trim. I anul 2016
» Buget local - 2018
» Buget local - 2017
» Bilant - 31.12.2017
» Contul de executie - 2017
» Indicatori - venituri - cheltuieli
» Cont de executie bugetar anul 2016 -
» Contul unic - sume incasate buget local
» Indicatori economico financiari - Dragos Voda
» Situatii financiare - 31.12.2018
» Indicatori executie - buget local trim 4 2018
» Indicatori executie buget local - trim I 2019
» ANAF -
» Venituri - trim III