PRIMARIA COMUNEI DRAGOS VODA

Judetul Calarasi

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Dragos Voda, judetul Calarasi are urmatoarea componenta:
 • Primar: ION RADU AUREL
 • Viceprimar: PISCU LAURENTIU
 • Secretar: CONSTANTIN DANIELA
 • Consilieri locali:
   • IASESCU  CRISTINEL-MARIUS – PNL
   • MILITA IULIAN - PSD
   • MOLDOVEANU DANIEL MARIUS - PSD
   • MONAH FLORIN - PNL
   • MARINASOIU CEZARINA STEFANIA- PNL
   • PISCU LURENTIU – PNL
   • RUSU  DUMITRU –PSD
   • SIMION ELENA – PNL
   • SOLZARU CRISTEA – PSD
   • VOINEA VICTOR –GEORGE – PSD
   • COCARGEANU MARIAN MARGARIT - PNL
Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/09.01.2018 proces verbal din sedinta 09.01.2018
» HCL nr. 2/16.01.2018 proces verbal din sedinta 16.01.2018
» HCL nr. 3/31.01.2018 privind aprobarea justificarii cheltuielilor efectuate de Asociata Sportiva VICTORIA DRAGOS VODA [...]
» HCL nr. 4/31.01.2018 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2018
» HCL nr. 5/31.01.2018 privind aprobarea infiintarii Serviciului social de ingrijire a persoanelor varstnice [...]
» HCL nr. 6/31.01.2018 privind atribuirea de denumire a strazilor din inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Dragos Voda [...]
» HCL nr. 7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Dragos Voda, judetul Calarasi, pe anul 2018
» HCL nr. 8/15.02.2018 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici [...]
» HCL nr. 9/15.02.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 10/15.02.2018 privind inregistrarea unor suprafete in domeniul privat al comunei Dragos Voda
» HCL nr. 11/15.02.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice [...]
» HCL nr. 12/23.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 13/23.02.2018 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive VICTORIA DRAGOS VODA, in anul 2018
» HCL nr. 14/23.02.2018 privind aprobarea studiuli de fezabilitate [...]
» HCL nr. 15/23.02.2018 privind aprobarea proiectului [...]
» HCL nr. 16/23.02.2018 privind acordul Consiliului local in vederea depunerii unui proiect prin Programul [...]
» HCL nr. 17/23.02.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 [...]
» HCL nr.30/20.04.2018 - privind aprobarea valorii totale la finalizarea obiectivului de investitii "Modernizarea si reabilitarea Drumului Comunal DC 25 [....]"
» Anexa la HCL 30 - Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor-nr.5961 din 20.12.17
» HCL nr.31/20.04.2018 - privind rectificarea bugetului pe anul 2018
» HCL nr. 32/20.04.2018 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul comunei Dragos Voda
» HCL nr.33/20.04.2018 - privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar pe anul 2017 in suma de 194.448 lei
» HCL nr.34/20.04.2018 - privind revocarea HCL nr.10/15.02.18 privind inregistrarea unor suprafete in domeniul privat al com. Dragos Voda
» HCL nr.35/20.04.2018 - privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2018
» Anexa 1 la HCL 35
» HCL nr.36/20.04.2018 - privind modificarea si completarea HCL nr. 28/08.07.2008, privind stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice [....]
» Anexa 1 la HCL 36
» Anexa 2 la HCL 36
» HCL nr.37/20.04.2018 - privind actualizarea/completarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor ( PAAR ) al com. Dragos Voda
» HCL nr.38/20.04.2018 - privind aprobarea Planului de Paza al com. Dragos Voda, pe anul 2018
» Anexa 1 la HCL 38
» HCL nr. 39/20.04.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Dragos Voda pentru o perioada de trei luni [ mai 2018 - iulie 2018 ]
» HCL nr.40/20.04.2018 - privind stabilirea de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru perioada 2015 - 2019
» Anexa 1 la HCL 40
» HCL nr. 41/11.05.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017
» HCL nr. 42/11.05.2018 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dragos Voda
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008