PRIMARIA COMUNEI DRAGOS VODA

Judetul Calarasi

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Dragos Voda, judetul Calarasi are urmatoarea componenta:
 • Primar: ION RADU AUREL
 • Viceprimar: PISCU LAURENTIU
 • Secretar: CONSTANTIN DANIELA
 • Consilieri locali:
   • IASESCU  CRISTINEL-MARIUS – PNL
   • MILITA IULIAN - PSD
   • MOLDOVEANU DANIEL MARIUS - PSD
   • MONAH FLORIN - PNL
   • MARINASOIU CEZARINA STEFANIA- PNL
   • PISCU LURENTIU – PNL
   • RUSU  DUMITRU –PSD
   • SIMION ELENA – PNL
   • SOLZARU CRISTEA – PSD
   • VOINEA VICTOR –GEORGE – PSD
   • COCARGEANU MARIAN MARGARIT - PNL
Fisiere:

» 2017
» Proces Verbal incheiat la data de 06.01.2017 in sedinta deindata a Consiliului Local
» Proces Verbal incheiat la data de 13.02.2017 in sedinta deindata a Consiliului local
» HCL nr. 1/06.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local din 2015, rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2016
» HCL nr. 2/31.01.2017 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul comunei Dragos Voda
» HCL nr. 3/31.01.2017 privind aprobarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din structura retelei de unitati scolare a comunei Dragos-VOda ce vor functiona in anul scolar 2017-2018
» HCL nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2017
» Anexa la HCL nr. 4/31.01.2017
» HCL nr. 5/31.01.2017 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Dragos Voda nr. 21/1999 [...]
» Anexa la HCL nr. 5/31.01.2017
» HCL nr. 6/31.01.2017 cu privire la abrogarea HCL nr. 79/29.11.2016
» HCL nr. 7/31.01.2017 privind numirea pentru anul scolar 2016-2017 a reprezentantilor Consiliului local al comunei Dragos Voda ca membrii ai COnsiliului de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Dragos Voda [...]
» HCL nr. 8/13.02.2017 - Privind aprobarea indicatorilor tehnic-economici actualizati ai obiectivului de investitii[...]
» HCL nr. 9/28.02.2017 privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea duratei normale a acestuia a unui mandat de consilier
» HCL nr. 10/28.02.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Dragos Voda a doamnei Marinoiu Cezarina Stefania
» HCL nr. 11/28.02.2017 privind stabilirea unor masuri pentru punerea in executare a mandatelor judecatoriesti prin care s-a dispus prestarea unor activitati in folosul comunitatii Dragos Voda jud. Calarasi
» HCL nr. 12/28.02.2017 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul local si Primaria comunei Dragos Voda
» Anexa la HCL nr. 12/28.02.2017
» HCL nr. 13/28.02.2017 privind aprobarea inventarierii terenurilor degradate care apartin domeniului public si privat al UAT Comuna Dragos Voda
» HCL nr. 14/28.02.2017 privind completarea HCL nr. 21/1999
» Anexa la HCL nr. 14/28.02.2017
» HCL nr. 15/28.02.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 85/13.12.2016
» Anexa la HCL nr. 15/28.02.2017
» HCL nr. 16/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Modernizare strazi comuna Dragos Voda, jud. Calarasi"
» HCL nr. 17/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investitii "Modernizarea si reabilitarea drumului comunal DC 25 [...]"
» HCL nr. 23/28.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Dragos Voda, judetul Calarasi, pe anul 2017
» HCL nr. 24/28.03.2017 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul comunei Dragos Voda
» HCL nr. 25/28.03.2017 privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta un anul 2017 la nivelul comunei Dragos Voda
» HCL nr. 26/28.03.2017 privind aprobarea normelor "Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala a comunei Dragos Voda [...]"
» HCL nr. 27/28.03.2017 privind actualizarea/completarea Planului de analiza si acoperire a riscurilior (PAAR) al comunei Dragos Voda pentru anul 2017
» HCL nr. 28/28.03.2017 privind aderarea comunei Dragos Voda la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania Filiala Calarasi
» HCL nr. 29/28.03.2017 privind aprobarea semnarii Contractului de Parteneriat dintre UAT comuna Dragos Voda si Societatea Nationala de Cruce ROsie din Romania Filiala Calarasi
» HCL nr. 30/28.03.2017 privind schimbarea categoriei de folosinta a unui teren situat in intravilanul comunei Dragos Voda, judetul Calarasi
» HCL nr. 31/28.03.2017 privind cofinantarea proiectului de investitii: "Dezvoltarea infrastructurii cailor de acces prin constructia de poduri si podete in comuna Dragos Voda, judetul Calarasi"
» HCL nr. 32/28.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Dezvoltarea infrastructurii cailor de acces prin constructia de poduri si podete in comuna Dragos Voda, judetul Cal
» HCL nr. 33/28.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa, Canal, Ssalubrizare, Paza si Gospodarie [...]
» HCL nr. 34/28.04.2017 privind stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru copiii din Centru de zi Dragos Voda
» HCL nr. 35/28.04.2017 privind aprobarea achizitionarii si montarii a doua totemuri
» HCL nr. 36/28.04.2017 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dragos Voda
» Anexa la HCL nr. 36/28.04.2017
» HCL nr. 37/28.04.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 39/31.05.2017 privind idreptarea erorii materiale strecurata in HCL nr. 9/28.02.2017
» HCL nr. 40/31.05.2017 privind indreptarea erorii materiale strecurata in HCL nr. 10/28.02.2017
» HCL nr. 41/31.05.2017 privind indreptarea erorii materiale strecurata in HCL nr. 91/21.12.2016
» HCL nr. 42/31.05.2017 privind indreptarea erorii materiale strecurata in HCL nr. 92/21.12.2016
» HCL nr. 43/31.05.2017 privind indreptarea erorii materiale strecurata in HCL nr. 33/28.03.2017
» HCL nr. 44/31.05.2017 privind indreptarea erorii materiale strecurata in HCL nr. 85/13.12.2016
» HCL nr. 45/31.05.2017 privind abrogarea HCL Dragos Voda, judetul Calarasi, nr. 30/28.03.2017
» HCL nr. 46/31.05.2017 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de lociunta pe teritoriul comunei Dragos Voda
» HCL nr. 47/31.05.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» Anexa la HCL nr. 47/31.05.2017
» HCL nr. 48/31.05.2017 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar al Consiliului local Dragos Voda, din anul 2016, pentru anul 2017
» HCL nr. 49/31.05.2017 privind atribuirea denumirii "IONITA CONSTANTIN" stadionului din sat Dragos Voda [...]
» HCL nr. 50/31.05.2017 privind atribuirea de denumire a strazilor din inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Dragos Voda, judetul Calarasi [...]
» Anexa la HCL nr. 50/31.05.2016
» HCL nr. 51/31.05.2017 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive VICTORIA DRAGOS VODA in anul 2017
» Anexa la HCL nr. 51/31.05.2017
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 52/31.05.2017
» Proces Verbal - incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local, in data de 31.05.2017
» HCL nr. 53/13.06.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 16/28.02.2017 [...]
» Anexa la HCL nr. 53/13.06.2017
» HCL nr. 54/13.06.2017 privind aprobarea depunerii proiectului "IMPREUNA PENTRU O VIATA MAI BUNA [...]"
» HCL nr. 55/13.06.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» Proces Verbal - incheiat in sedinta deindata a Consiliului local, in data de 13.06.2017
» Anexa la HCl nr. 55/21.06.2017
» Anexa la HCL nr. 55/21.06.2017
» HCL nr. 56/21.06.2017 privind aprobarea PUZ [...]
» Proces Verbal - incheiat in sedinta deindata a Consiliului local, in data de 21.06.2017
» HCL nr. 57/27.06.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dragos Voda
» HCL nr. 58/27.06.2017 privind aprobarea relizarii obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 59/27.06.2017 privind aprobarea achizitionarii unei Tractoare cu brat
» Anexa la HCL nr. 60
» HCL nr. 60/27.06.2017 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar agerent anului 2016 in suma de 60.000 lei, pe anul 2017
» HCL nr. 61/19.07.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 62/26.07.2017 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dragos Voda
» Anexa la HCL nr. 62/26.07.2017
» Anexa 2 la HCL 57 - Stat de functii
» HCL nr. 63/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionariilor publici si personalului contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Dragos Voda, judetul Calarasi
» Anexa la HCL nr. 63/26.07.2017
» HCL nr. 64/26.07.2017 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Dragos Voda, judetul Calarasi
» HCL nr. 65/26.07.2017 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul comunei Dragos Voda
» HCL nr. 66/26.07.2017 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar aferent anului 2016 in suma de 475.337,60 lei, pe anul 2017
» HCL nr. 67/26.07.2017 privind actualizarea comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Dragos Voda
» HCL nr. 68/25.08.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 69/25.08.2017 privind limitarea tonajului autovehiculelor care circula pe drumurile comunale al comunei Dragos Voda, judetul Calarasi;
» HCL nr. 70/25.08.2017 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 3552/25.07.2017
» HCL nr. 71/25.08.2017 privind achizitionarea de catre comuna Dragos Voda a imobilului situat in sat Dragos Voda, str. Principala, nr. 24
» HCL nr. 72/25.08.2017 privind adaugarea unei noi pozitii pe lista de investitii si aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar aferent anului 2016 in suma de 100.000 lei, pe anul 2017
» HCL nr. 73/25.08.2017 privind aprobarea modelului contractului de prestari servicii de salubrizare
» HCL nr.52/31.05.2017 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL nr. 59/27.06.2017 privind aprobarea achizitionarii unei Tractoare cu brat
» Proces Verbal - incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local, in data de 27.06.2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2013
» 2012
» 2011
» 2010
» 2009
» 2008