PRIMARIA COMUNEI DRAGOS VODA

Judetul Calarasi

ANUNTURI


PRIMARIA  COMUNEI  DRAGOS-VODA

           JUDETUL  CALARASI

            NR. 2996/12.12.2014

 

 
                                                                                      ANUNT
 

                    In conformitate cu  dispozitiile art. 39(6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata, si art. 7 din Legea nr. 52/2003,republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica , aducem la cunostinta publica  proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 22.12.2014  , ora 10:00 ,dupa cum urmeaza : 

 

1- Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015

 

         Cei interesati pot trimite in scris propuneri , sugestii, opinii privind proiectele de hot─ârâre propuse spre a fi dezbatute in cadrul sedinta ordinare din data de 22.12.2014.

            Copii de pe proiectele de acte normative, supuse dezbaterii publice ,pot fi procurate de la dosarul de sedinta  ce se afla  la domnul secretar al comunei Dragos-Voda , care are obligatia  sa  asigure informatiile solicitate de catre cei interesati. 

            Anuntul va fi afisat pe pagina de internet www.primariadragosvoda.ro si la avizierul primariei comunei Dragos-Voda.

 


 

                                                          SECRETAR,

                                                          Adam    Viorel  

                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMARIA  COMUNEI  DRAGOS-VODA

          JUDETUL  CALARASI
            NR. 1018 /30.04.2014


                                                                                       ANUNT                    In conformitate cu  dispozitiile art. 39(6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata, si art. 7 din Legea nr. 52/2003,republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica , aducem la cunostinta publica  proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 25.04.2014  , ora 10:00 ,dupa cum urmeaza : 
1-    Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013.
         Cei interesati pot trimite in scris propuneri , sugestii , opinii privind proiectele de hotarare propuse spre a fi dezbatute in cadrul sedinta ordinare.
            Copii de pe proiectele de acte normative, supuse dezbaterii publice ,pot fi procurate de la dosarul de sedinta  ce se afla  la domnul secretar al comunei Dragos-Voda , care are obligatia  sa  asigure informatiile solicitate de catre cei interesati. 
            Anuntul va fi afisat pe pagina de internet www.primariadragosvoda.ro si la avizierul primariei comunei Dragos-Voda.

 

 

                                                        SECRETAR,
                                                       Adam Viorel


                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMARIA  COMUNEI  DRAGOS-VODA
           JUDETUL  CALARASI
               NR. /18.04.2014                                                                                     ANUNT

                    In conformitate cu  dispozitiile art. 39(6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata, si art. 7 din Legea nr. 52/2003,republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica , aducem la cunostinta publica  proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 25.04.2014  , ora 10:00 ,dupa cum urmeaza : 
1-    Proiect de hotarare privind infiintarea Serviciului public de Gospodarie Comunala pentru administrarea domeniului public si privat al comunei Dragos-Voda,judetul Calarasi.
2-Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar al Consiliului local Dragos-Voda ,judetul Calarasi,in suma de 24.800 lei pe anul 2014 si modificarea listei de investitii
         Cei interesati pot trimite in scris propuneri , sugestii , opinii privind proiectele de hotarare propuse spre a fi dezbatute in cadrul sedinta ordinare.
            Copii de pe proiectele de acte normative, supuse dezbaterii publice ,pot fi procurate de la dosarul de sedinta  ce se afla  la domnul secretar al comunei Dragos-Voda , care are obligatia  sa  asigure informatiile solicitate de catre cei interesati. 
            Anuntul va fi afisat pe pagina de internet www.primariadragosvoda.ro si la avizierul primariei comunei Dragos-Voda.

 

 

                                                         SECRETAR,
                                                       Adam Viorel


                    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRIMARIA COMUNEI DRAGOS-VODA
             JUDETUL CALARASI
               NR. 597/17.03.2014

                                                                                    ANUNT

In conformitate cu dispozitiile art. 39(6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata, si art. 7 din Legea nr. 52/2003,republicata, privind transparenta decizionala in administratia publica, aducem la cunostinta publica proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 24.03.2014 , ora 15:00 ,dupa cum urmeaza :

    1. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare, studiului de oportunitate, caietului de sarcini, instructiunilor pentru ofertanti si stabilirea componentei comisiei de evaluare si a comisiei de solutionare a contestatiilor in vederea initierii inchirierii pajistei din izlazul comunei Dragos-Voda in suprafata totala de 355,19 ha., aflat in proprietatea privata a comunei Dragos-Voda.
    2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dragos-Voda, Judetul Calarasi.
    3. Proiect de hotarare privind completarea nomenclatorului stradal prin atribuirea de noi denumiri strazilor din inventrul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi.
    4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
    5. Proiect de hotarare aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar al Consiliului local Dragos-Voda, in suma de 30.000 lei, pe anul 2014.
    6. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar al Consiliului local Dragos-Voda, in suma de 100.000 lei, pe anul 2014.
    7. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar al Consiliului local Dragos-Voda, in suma de 40.000 lei, pe anul 2014 si modificarea listei de investitii pe anul 2014.

Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectele de hotarare propuse spre a fi dezbatute in cadrul sedinta ordinare.

Copii de pe proiectele de acte normative, supuse dezbaterii publice ,pot fi procurate de la dosarul de sedinta ce se afla la domnul secretar al comunei Dragos-Voda, care are obligatia sa asigure informatiile solicitate de catre cei interesati.

Anuntul va fi afisat pe pagina de internet www.primariadragosvoda.ro si la avizierul primariei comunei Dragos-Voda.                                           SECRETAR,
                                         Adam Viorel


 
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRIMARIA  COMUNEI  DRAGOS-VODA
           JUDETUL  CALARASI
            Nr. 291/14.02.2014


                                                                                                ANUNT
                                                                                       astazi -30.01.2014

                  
  In conformitate cu  dispozitiile art. 39(6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,republicata, si art. 7si 8 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica ,republicata,  aducem la cunostinta publica  proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 25.02.2014 , ora 10:00 ,dupa cum urmeaza : 

1-Proiect de hotarare privind  completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dragos-Voda ,judetul Calarasi

              
Cei interesati pot trimite in scris propuneri , sugestii , opinii privind proiectele de hotarare propuse spre a fi dezbatute in cadrul sedinta ordinare.
              Copii de pe proiectele de acte normative, supuse dezbaterii publice ,pot fi procurate de la dosarul de sedinta  ce se afla  la domnul secretar al comunei Dragos-Voda , care are obligatia  sa  asigure informatiile solicitate de catre cei interesati si sunt afisate si pagina de internet a primariei la adresa www.primariadragosvoda.ro

 

 

                                                           PRIMAR,                                                        SECRETAR,
                                                       Ion Radu Aurel                                              Adam    Viorel


                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRIMARIA  COMUNEI  DRAGOS-VODA
           JUDETUL  CALARASI
            Nr.202/17.01.2014


                                                                                               ANUNT
                                                                                     astazi -30.01.2014

                 In conformitate cu  dispozitiile art. 39(6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, si art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aducem la cunostinta publica  proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 03.02.2014, ora 15:00, dupa cum urmeaza : 

  • 1 -    Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Dragos-Voda pe anul 2014
Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectele de hotarare propuse spre a fi dezbatute in cadrul sedinta ordinare.

         Copii de pe proiectele de acte normative, supuse dezbaterii publice, pot fi procurate de la dosarul de sedinta  ce se afla  la domnul secretar al comunei Dragos-Voda, care are obligatia  sa  asigure informatiile solicitate de catre cei interesati si sunt afisate si pagina de internet a primariei la adresa www.primariadragosvoda.ro


 


                                                             PRIMAR,                                                      SECRETAR, 

                                                       Ion Radu Aurel                                              Adam    Viorel


 

                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMARIA  COMUNEI  DRAGOS-VODA

           JUDETUL  CALARASI

            Nr./17.01.2014

 

                                                                                                        Anunt
                                                                                              astazi - 15.01.2014

                    In conformitate cu  dispozitiile art. 39(6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, si art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aducem la cunostinta publica  proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 23.01.2014 , ora 10:00, dupa cum urmeaza : 

  •        1- Proiect de hotarare privind aprobarea reîncadrarii in categoria functionala a drumurilor a  drumului comunal DC 25 in limitele de lungime real masurate prin intocmirea cadastrului rutier.
  •         2- Proiect de hotarare privind constatarea apartenentei la domeniul privat al comunei Dragos-Voda a a suprafetei de 1682 m.p. evidentiata in  parcela Cc 12/1, tarla 49, din intravilanul satului Dragos-Voda.

 Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectele de hotarare propuse spre a fi dezbatute in cadrul sedinta ordinare.

              Copii de pe proiectele de acte normative, supuse dezbaterii publice ,pot fi procurate de la dosarul de sedinta  ce se afla  la domnul secretar al comunei Dragos-Voda , care are obligatia  sa  asigure informatiile solicitate de catre cei interesati si sunt afisate si pagina de internet a primariei la adresa www.primariadragosvoda.ro

 

 

 

 

                                                              PRIMAR,                                                     SECRETAR, 

                                                       Ion Radu Aurel                                              Adam    Viorel


 

                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRIMARIA  COMUNEI  DRAGOS-VODA

           JUDETUL  CALARASI


                                                                                                       Anunt
                                                                                              astazi - 15.01.2014

                    In conformitate cu  dispozitiile art. 39(6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, si art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, aducem la cunostinta publica  proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 28.01.2014, ora 10:00 ,dupa cum urmeaza :

1 - Proiect de hotarare privind privind stabilirea de masuri pentru aprovizionarea locuitorilor comunei Dragos-Voda cu principalele produse alimentare, in caz de mobilizare sau de razboi, în perioada 2013-2016 .

 Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectele de hotarare propuse spre a fi dezbatute in cadrul sedinta ordinare.

              Copii de pe proiectele de acte normative, supuse dezbaterii publice, pot fi procurate de la dosarul de sedinta  ce se afla  la domnul secretar al comunei Dragos-Voda, care are obligatia  sa  asigure informatiile solicitate de catre cei interesati si sunt afisate si pagina de internet a primariei la adresa www.primariadragosvoda.ro


 

                                                                       PRIMAR,                                                     SECRETAR,

                                                                Ion Radu Aurel                                            Adam    Viorel

 

 » Anunt - 19.06.2013 - Proiect de hotarare privind concesionarea catre SC SELEA MEDIA CENTER SRL, a unui spatiu din cladirea Dispensarului medical Dragos-Voda,in vederea functionarii unui cabinet medical de stomatologie
» Anunt Public Nr. 1064 din 10.04.2013 - privind examenul pentru promovarea in grad profesional superior
» Anunt Public Nr. 1129 din 16.04.2013 -
» Anunt public Nr. 1189 din 17.04.2013 - Legea Nr. 52 din 2003
» Proces verbal Nr. 261 - 01.02.2013
» Proces verbal Nr. 574 - 27.02.2013
» Proces verbal Nr. 734 - 13.03.2013
» Proces verbal Nr. 738 - 13.03.2013
» Proces verbal Nr. 739 - 13.03.2013
» Proces verbal Nr. 807 - 18.03.2013
» Proces verbal Nr. 872 - 22.03.2013
» Proces verbal Nr. 897 - 22.03.2013
» Proces verbal Nr. 898 - 22.03.2013
» Proces verbal Nr. 899 - 22.03.2013
» Anunt Nr. 1376/10.05.2013 - privind proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2012
» Anunt Nr. 1377/10.05.2013 - privind proiectul de hotarare privind darea in administrarea Consiliului Judetean Calarasi a terenurilor pentru construirea obiectivului de investitii Platforme de colectare deseuri reziduale si deseuri din ambalaje aferent proiectului SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUDETUL CALARASI
» Anunt Nr. 1377/10.05.2013 - privind proiectul de hotarare privind stabilirea pretului la apa potabila ce se va practica de Serviciul public de alimentare cu apa din comuna Dragos-Voda, judetul Calarasi
» Anunt - privind proiectul de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului
» Anunt - privind ordinea de zi a sedintei extraordinare din data de 06.06.2013
» Anunt Nr. 1789/06.06.2013 - privind cautare parteneri pentru proiecte in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
» Anunt - 11.06.2013 - Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei Dragos-Voda, judetul Calarasi, la Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara ECOAQUA CALARASI
» ANUNT - LEGEA NR 52 DIN 2003
» ANUNT - 17.01.2014 - LEGEA NR 52 DIN 2003
» ANUNT Nr. 202/17.01.2014 - LEGEA NR 52 DIN 2003
» ANUNT LEGEA NR 52 DIN 2003 -
» Proiect de hotarare completare Nemeclator Stradal - 2014
» ANUNT LEGEA NR 52 DIN 2003 - Nr. 597/17.03.2014
» ANUNT LEGEA NR 52 DIN 2003 - Nr./18.04.2014
» ANUNT LEGEA NR 52 DIN 2003 - Nr. 1018/30.04.2014
» Catre STRUCTURA TERITORIALA PENTRU PROBLEME SPECIALE, Calarasi - Centralizator cu principalele mijloace tehnice, utilaje si aparatura din patrimoniul operatorilor economici si persoanelor fizice
» ANUNT LEGEA NR 52 DIN 2003 - Nr. 215/23.01.2015
» Anunt nr. 992/12.06.2015 - privind vanzarea pentru bunuri imobile
» Anunt nr. 1059/03.07.2015 - privind vanzarea pentru bunuri imobile
» Anunt nr. 3248/15.10.2015 - privind ocuparea unui numar de 2 posturi vacante de personal contractual - un post de psiholog si un post de asistent social cu studii postliceale
» Anunt Public - Privind obligatiile cu privire la Registrul Agricol al comunei Dragos Voda jud. Calarasi
» Anunt selectie parteneri in cadrul programului operational capital uman 2014-2020 (POCU) pentru depunerea unui proiect in cadrul Cererii de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 cu completarile si modificarile din 2016 [...] -
» Anexa 1 - Scrisoare de Intentie -
» Anexa 2 - Fisa Partenerului -
» Anexa 3 - Declaratie pe Propria Raspundere -
» Anexa 4 - Declaratie pe Propria Raspundere -
» Anexa 5 - Declaratie de Angajament -
» Anexa 6 - Grila de Verificare a Conformitatii Administrative -
» Anexa 7 - Grila de evaluare pentru selectia partenerilor -
» Calendar Selectie Parteneri -
» Procedura privind selectia partenerilor privati cu sau fara scop patrimonial pentru proiectele finantate din fonduri nerambursabile -
» Anunt selectie parteneri in cadrul programului operational capital umna 2014-2020 (POCU) -
» Procedura privind selectia partenerilor privati cu sau fara scop patrimonial pentru proiectele finantate din fonduri nerambursabile nr. 2392/26.07.2016 -
» Anunt rezultate procedura selectie parteneri POCU -
» Anunt privind intensificarea controalelor oficiale si masuri care trebuiesc dispuse pentru prevenirea toxiinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale 2017 -
» Anunt Legea 145/2014 -
» Anunt - privind publicarea proiectului ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 20.04.2018 ora 12.00 -
» Anunt - proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 11.05.18 ora 10:00 -
» Anunt - proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.07.2018 -
» Anunt sedinta ordinara nr. 3459/23.07.2018 -
» Anunt nr. 4174/24.08.2018 -
» Anunt sedinta ordinara septembrie, nr. 4770/17.09.2018 -
» Anunt Nr. 5866/24.10.2018 -
» Anunt sedinta ordinara NOIEMBRIE -
» Proprietari ce vor fo expropiati pentru perdele forestiere -
» Anunt nr. 7356/11.12.2018 -
» Anunt nr. 152/16.01.2019 -
» Anunt nr. 857/18.02.2019 -
» Notificari exproprieri perdele forestiere autostrada -
» Anunt sedinta nr. 1511/18.03.2019 -
» Extras de hotarari/Cerere afisare Hotarari -
» Anunt nr. 2403/10.05.2019 -
» Lista presedintii de sectii de votare -
» Anunt nr. 3092/20.06.2019 -
» Anunt nr. 3154/25.06.2019 -
» Anunt - cu privire la proiectul " Facilitarea insertiei pe piata muncii a persoanelor somere si inactive [...]" -
» Anunt nr. 3463/12.07.2019 - proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 18.07.2019 -
» Anunt nr. 4030/26.08.2019 -
» AVIZ DRAGOS VODA -
» Anunt dezbatere publica PUG -
» Locuri de munca vacante 04.11.2019-10.11.2019 -
» AVIZ FINAL Nr. 16289/31.10.2019 -
» AVIZ FINAL NR. 16531/25.11.2019 -
» Anunt sedinta ordinara octombrie -
» Anunt - proiect ordine de zi a sedintei ordinare din data de 13.12.2019 -
» Anunt de mediu PUG nr. 5925/31.12.2019 -
» Locuri de munca vacante - 06.01.2020-12.01.2020 -
» Locuri de munca vacante - 20.01.2020-26.01.2020 -