PRIMARIA COMUNEI DRAGOS VODA

Judetul Calarasi

EVENIMENTE

    PRIMARIA  COMUNEI  DRAGOS-VODA
    JUDETUL  CALARASI
    NR. 315 din 20.02.2008


ANUNT

In conformitate cu  dispozitiile art. 39(6) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, si art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica , aducem la cunostinta publica  proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 27.02.2009 , ora 10:00 ,dupa cum urmeaza : 

  • Proiect de hotarare privind aderarea comunei Dragos-Voda , judetul Calarasi, la Asociatia Comunelor din Roamnia

  • Proiect de hotarare pentru aprobarea Master Planului privind Gestionarea  Deseurilor in   judetul Calarasi, pentru perioada 2007-2037

 
Cei interesati pot trimite in scris propuneri , sugestii , opinii privind proiectele de hotarare propuse spre a fi dezbatute in cadrul sedinta ordinare.
Copii de pe proiectele de acte normative, supuse dezbaterii publice ,pot fi procurate de la dosarul de sedinta  ce se afla  la domnul secretar al comunei Dragos-Voda , care are obligatia  sa  asigure informatiile solicitate de catre cei interesati.  


        
                     PRIMAR,                                                     SECRETAR,


            Moldoveanu Marius                                            Adam Viorel