0

sigla ro 
 ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAȘI
COMUNA DRAGOȘ VODĂ
PRIMAR
 

Linie

 

DISPOZIȚIA nr. 0 din 15 Aprilie 2021

privind testarea

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

 

DISPUN:

 

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA
Doicu NICULAE

  Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al U.A.T. Dragoș Vodă
Vasile MARI

 

Comuna Dragoș Vodă, 15 Aprilie 2021
Nr. 0

 
@2023

Meniu(RO)

params->get('google_analytics')) { ?>