Politica generala privind GDPR

Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarâri transmise spre adoptare Consiliului Local