PRIMARIA COMUNEI DRAGOS VODA

Judetul Calarasi

TRANSPARENTA DECIZIONALA

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Lista cu informatiile de interes public conform Legii 544/2001 -
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 15.01.2008 -
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 30.01.2008 -
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 22.02.2008 -
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 29.02.2008 -
» Proces verbal incheiat la data de 22 februarie 2008 in sedinta extraordinara -
» Anunt privind proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Dragos-Voda -
» Anunt privind proiectul de hotarare privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare locala a comunei Dragos-Voda" pentru perioada de programare 2007-2013 -
» Strategia de dezvoltare locala a Comunei Dragos-Voda pentru perioada de programare 2007-2013 -
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 30.04.2008 -
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 19.05.2008 -
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 21.05.2008 -
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 21.05.2008 -
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de 25.05.2011 -
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare din data de - 25.06.2014
» Anunt privind proiectul ordinii de zi a sedintei ordinare - din data de 25.11.2014
» Raport de evaluare - a implementarii legii nr. 544/2001 in anul 2015
» Raport de evaluare - a implementarii legii nr. 52/2003 in anul 2015
» Raport - privind transparenta decizionala in anul 2015 conform legii nr. 52/2003 privind liberal acces la informatiile de interes public,cu modificarile si completarile ulterioare
» HCL nr. 8/15.02.2018 privind stabilirea salariilor de baza ale funcionarilor publici si personalului contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Dragos Voda, judetul Calarasi -
» Raport - transparenta decizionala -