Concursuri

Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Collapse All
Expand All
Filename
explore subfolder image 2 Rezultate Concursuri
explore subfolder image 2024
An Adobe Acrobat file 2024.05.27 - anunt promovare in grad profesionalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.05.24 - rezultat interviu asistent medical comunitar debutantDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.05.24 - rezultat final asistent medical comunitarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.05.21 - rezultat proba scrisa asistent medical comunitarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.05.14 - Rezultat selectie dosare asistent medicalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.04.04 - rezultatul interviului la concursul de asistent social in cadrul Centrului de ZiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.04.04 - Raport final concurs asistent social in cadrul Centrului de ZiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.01.04 - PV rezultat proba scrisa la concursul de asistent social Centru de ZIDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.01.04 - Rezultatul probei scrise la concursul de asistent social Centru de ZiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.03.26 - RAPORT FINAL pentru concursul organizat pentru ocuparea postului de Referent II Casier SPAACDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.03.26 - Rezultatul interviului la concursul oraganizat pentru ocuparea postului de Referent IICasier SPAACDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.03.25 - Rezultatul selectiei dosarelor pentru concursul de asistent social Centru de Zi Dragos VodaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.03.20 - rezultatul probei scrise pentru concursul de referent casier spaacDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file Rezultatul selectiei dosarelor depuse pentru concursul de oucpare a postului contractual vacant de REFERENT II casier SPAACDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file PV selectie dosare depuse pentru concursul de ocupare a postului contractual vacant de REFERENT II casier SPAACDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.03.13 - Raport intermediar al comisiei de evaluare si selectie a proiectelor sportiveDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.03.13 - Borderou notare punctaj proicte sportiveDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2023
An Adobe Acrobat file 2023.07.17 - rezultat interviu concurs asistent medical comunitarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.07.17 - raport final concurs asistent medical comunitarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.07.11 - Rezultate selectie dosare concurs asistent medical comunitarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.06.09 - Raport final concurs ingrijitor Centru de ziDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.06.09 - P.v.concurs secretar general Primaria Dragos VodaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.06.09 - Rezultat interviu concurs ingrijitor Centru de ZiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.06.09 - Rezultat final concurs ingrijitor Centru de ziDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023-06-08 - document afisare proba interviu concurs consilier achizitiiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.06.08 - documenta afisare proba scrisa concurs consilier achizitiiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.06.06 - Rezultat proba scrisa concurs ingrijitorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.05.31 - centralizator selectie dosare concurs consilier achizitiiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.05.30 - Rezultatul selectiei dosarelor pt postul contractual de ingrijitor Centru de ziDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.04.12 - pv selectie dosar si raportDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.03.23 - rezultat proba interviu concurs soferDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.03.23 - raport final concurs șofer IDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.03.20 - rezultat proba scrisa concurs soferDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.03.13 - REZULTAT Selectie concurs sofer IDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2022
An Adobe Acrobat file 2022.07.06 - Raport final concurs Sofer IDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.07.06 - rezultat interviu concurs Șofer I Serviciul public de alimentare cu apă și canalizareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.07.04 - rezultat proba scrisa concurs sofer serviciuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.06.27 - Rezultatul concursul organizat pentru ocuparea functiei de sofer I in cadrul Serviciului de alimentare cu apa si canalizareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.05.11 - Rezultat proba scrisa concurs ServiciuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.04.28 - Rezultat selectie dosare concurs consilier achizitii serviciuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.04.05 - afisare proba scrisa examenDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.04.05 - raport final examen promovareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.04.05 - Centralizator nominal al rezultatelor probei interviu la examenul de promovare in grad profesional - compartiment taxe si impoziteDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.03.28 - Document afisare rezultat selectie dosar examen promovareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.03.24 - Rezultat final concurs contabilitateDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.03.24 - Rezultat proba scrisa concurs contabilitateDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.03.18 - document afisare rezultat selectie dosare concurs consilier asistent contabilitateDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.03.10 - rezultat proba interviu concurs secretarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.03.10 - raport final concurs secretarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.03.10 - Rezultat proba scrisa concurs secretarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.03.07 - Rezultat selectie dosare concurs secretar generalDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2021
An Adobe Acrobat file 2021.12.23 - RAPORT final concurs asistent medical centru de ziDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.12.23 - Rezultat interviu concurs asistent medical centru de ziDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.12.22 - Rezultat proba scrisa concurs asistent medical Centru de ziDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.12.17 - Rezultat selectie dosare concurs asistent medical Centrul de ziDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.11.26 - doc afisare rezultat proba scrisa concurs Registru agricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.11.26 - Raport final concurs RADownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.11.26 - doc afisare rezultat proba interviu concurs Registru agricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.11.19 - rezultate selectie dosare concurs Registrul agricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.28 - Raport final concurs educator Centru de ziDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.28 - rezultat interviu concurs educator Centru de ziDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.28 - raport final concurs sofer microbuz scolarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.28 - Rezultat interviu concurs soferDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.26 - Rezultat proba scrisa concurs educator Centrul de ziDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.26 - Rezultat proba scrisa concurs sofer microbuz scolarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.20 - rezultat final examen promovareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.20 - rezultat proba interviu examen promovareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.20 - rezultat proba scrisa examen promovareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.19 - rezultat selectie dosare concurs sofer microbuz scolarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.19 - rezultat selectie dosare concurs educatorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.06 - Rezultat examen promovare personal contractualDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.09.30 - Rezultat selectie dosare examen promovare pers. contractualDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.08.13 raport final concurs coordonatorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.08.13 document afisare rezultat interviu concursDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.08.12 - rezultat proba scrisa concurs CoordonatorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.08.06 - Rezultat selectie dosare concurs coordonatorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.06.14 - raport final concurs asistent medicalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.06.14 - Centralizator nominal - DOCUMENT AFISARE PROBA INTERVIU CONCURS ASISTENT MEDICALDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.06.10 - Rezultat proba scrisa concurs asistent medicalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.06.03 - Rezultat selectie concurs asistent medicalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.05.28 - raport final concurs muncitorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.05.28 - rezultat interviu concurs muncitorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.05.28 - Rezultat proba scrisa concurs muncitorDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.05.21 - Rezultatul selectarii dosarelor de inscriere la concurs ssmDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.05.14 - Raport final concurs soferDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.05.14 - Rezultat interviu concurs soferDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.05.14 - Rezultatul probei scrise concurs soferDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.03.09 - Centralizator rezultatDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.03.03 - Rezultat selectie examen promovareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.03.05 - Proces verbal Rezultat concurs referent compartimentul Stare Civila - selectie dosarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.02.02 - Rezultat selectie dosar concurs contabilitate si achizitiiDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.02.08 - raport final concurs Servciul PublicDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.02.08 - Rezultat proba scrisa concurs Serviciul PublicDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.03.09 - Raport final MilitaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.03.09 - Raport final LastunDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.02.08 - Rezultat interviu concurs Serviciul PublicDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.03.09 - Rezultatul probei scriseDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.04.23 - Rezultat proba scrisa la concursul de consilier asistent - Registru AgricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.03.15 - Rezultatul probei scrise la concursul pentru functie publica - compartiment Stare CivilaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.04.23-Rezultat proba interviuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.05.06 - Document afisare selectie dosar concurs soferDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.04.23 - Raport final concursDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.04.19-Rezultat selectie dosar concurs consilier asistent registrul agricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.03.16 - Centralizator al rezultatelor probei interviu la concursul - Compartiment Stare CivilaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.03.15 - raport final concurs stare civilaDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2020
An Adobe Acrobat file 2020.12.17 - pv selectieDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2020.03.20 - Rezultat interviuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2020.03.20 - Rapoarte finale concursDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2020.03.18 - Centralizator rezultateproba scrisa concursDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2020.03.13 - Rezultate selectie dosare concursDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2020.03.13 - PV afisare rezultate selectie dosare concursDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 1 Anunturi Concursuri
explore subfolder image 2024
An Adobe Acrobat file 2024.03.11 - Anunt concurs asistent social Centrul de Zi Primire Copii Scolari si Prescolari Dragos VodaDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2024.02.28 - Anunt concurs referent IIcasier Serviciul de Apa si Canalizare Comuna Dragos VodaDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2023
An Adobe Acrobat file 2023.06.26 - anunt concurs asistent medical comunitar 2Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.05.23 - anunt concurs expert monitorizare fuctionare si dezzvoltare afaceri finantateDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.05.05 - anunt concurs consilier achizitii publiceDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.05.16 - anunt concurs ingrijitor CentruDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.04.03 - anunt concurs expert coordonare activitati proiect INFIINTARE INTREPRINDERI SOCIALE BARAGANDownload Preceding File Preview the file
An image file 2023.03.17 - pv selectare dosare concurs asistent medicalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.03.02 - anunt concurs asistent medical comunitarDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2023.02.24 - anunt concurs sofer primarieDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2022
An Adobe Acrobat file 2022.06.09 - Anunt concurs sofer serviciuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.03.04 - anunt concurs promovare consilier taxe si impoziteDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.02.22 - Anunt concurs consilier asistent contabilitateDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2022.02.07 - anunt concurs Secretar GeneralDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2021
An Adobe Acrobat file 2021.11.26 - Anunt concurs Centru Asistent MedicalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.25 - Anunt concurs registrul agricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.15 - Document afisare rezultat selectie dosareDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.04 - anunt concurs sofer microbuz scolar 2Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.10.04 - anunt concurs educator centrul de zi 2Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.09.21 - Anunt promovare personal contractual 2Download Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.09.22 - Anunt promovare functionar publicDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.07.21 - Anunt concurs coordonator centruDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.05.17 - Anunt concurs asistent medicalDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.04.15-Anunt concurs sofer IDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.03.23-Anunt concurs registru agricolDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.02.11-Anunt organizare concurs stare civila Dragoș VodăDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 2021.02.08-Anunt examen promovareDownload Preceding File Preview the file
explore subfolder image 2020
An Adobe Acrobat file anunt concurs ServiciuDownload Preceding File Preview the file
An Adobe Acrobat file 15.01.2020-Anunt concurs Serviciul PublicDownload Preceding File Preview the file

 

@2023

Meniu(RO)