Politica generala privind GDPR

Hotarari ale Consiliului Local si anexele lor

» HCL nr. 1/09.01.2018 proces verbal din sedinta 09.01.2018
» HCL nr. 2/16.01.2018 proces verbal din sedinta 16.01.2018
» HCL nr. 2/14.01.2019 privind aprobarea praticiparii la proiectul "Infiintarea de intreprinderi sociale in Baragan" [...]
» HCL nr. 2/16.01.2018 privind aprobarea acordului de parteneriat [...]
» HCL nr. 3/31.01.2018 privind aprobarea justificarii cheltuielilor efectuate de Asociata Sportiva VICTORIA DRAGOS VODA [...]
» HCL nr. 4/31.01.2018 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2018
» HCL nr. 5/31.01.2018 privind aprobarea infiintarii Serviciului social de ingrijire a persoanelor varstnice [...]
» HCL nr. 6/31.01.2018 privind atribuirea de denumire a strazilor din inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Dragos Voda [...]
» HCL nr. 7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Dragos Voda, judetul Calarasi, pe anul 2018
» HCL nr. 7/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local [...]
» Anexa la HCL nr. 7/15.02.2018
» HCL nr. 8/15.02.2018 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici [...]
» HCL nr. 8/15.02.2018 privind stabilirea salariilor de baza ale funcionarilor publici si personalului contractual din aparatul propriu al Primarului comunei Dragos Voda, judetul Calarasi
» HCL nr. 9/15.02.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 10/15.02.2018 privind inregistrarea unor suprafete in domeniul privat al comunei Dragos Voda
» HCL nr. 11/15.02.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice [...]
» HCL nr. 12/23.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli [...]
» HCL nr. 13/23.02.2018 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Sportive VICTORIA DRAGOS VODA, in anul 2018
» HCL nr. 14/23.02.2018 privind aprobarea studiuli de fezabilitate [...]
» HCL nr. 15/23.02.2018 privind aprobarea proiectului [...]
» HCL nr. 15/23.02.2018 privind aprobarea proiectului [...]
» HCL nr. 16/23.02.2018 privind acordul Consiliului local in vederea depunerii unui proiect prin Programul [...]
» HCL nr. 17/23.02.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 18/23.03.2018 privind aprobarea unitatilor de invatamant preuniversitar [...]
» HCL nr. 19/23.03.2018 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 20/23.03.2018 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar al anului 2017
» HCL nr. 21/23.03.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 22/23.03.2018 privind aprobarea unor masuri pentru organizarea pasunatului in comnua Dragos Voda, judetul Calarasi, 2018
» HCL nr. 23/23.03.2018 privind infiintarea Serviciului de iluminat public in comuna Dragos Voda, judetul Calarasi
» Anexa la HCL nr. 23/2018
» HCL nr. 24/23.03.2018 privind stabilirea taxelor de inchiriere a Caminului din comuna Dragos Voda, judetul Calarasi, pe anul 2018
» HCL nr. 25/23.03.2018 privind suspendarea activitatii societatii comerciale [...]
» HCL nr. 26/23.03.2018 privind infiintarea Serviciului specializat pentru gesionarea cainilor fara stapan [...]
» Anexa 1 si 2 la HCL nr. 26/2018
» HCL nr. 27/23.03.2018 privind modificarea si completarea HCl nr. 69/25.08.2017 [...]
» HCL nr. 28/23.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 87/2017 [...]
» HCL nr. 29/23.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 87/2017 [...]
» HCL nr. 29/23.03.2018 privind instituirea taxei speciale pentru furnizarea de informatii de interes public [...]
» HCL nr.30/20.04.2018 - privind aprobarea valorii totale la finalizarea obiectivului de investitii "Modernizarea si reabilitarea Drumului Comunal DC 25 [....]"
» Anexa la HCL 30 - Proces Verbal de receptie la terminarea lucrarilor-nr.5961 din 20.12.17
» HCL nr.31/20.04.2018 - privind rectificarea bugetului pe anul 2018
» HCL nr. 32/20.04.2018 - privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul comunei Dragos Voda
» HCL nr.33/20.04.2018 - privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar pe anul 2017 in suma de 194.448 lei
» HCL nr.34/20.04.2018 - privind revocarea HCL nr.10/15.02.18 privind inregistrarea unor suprafete in domeniul privat al com. Dragos Voda
» HCL nr.35/20.04.2018 - privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2018
» Anexa 1 la HCL 35
» Anexa la HCL nr. 35/2018
» HCL nr.36/20.04.2018 - privind modificarea si completarea HCL nr. 28/08.07.2008, privind stabilirea obligatiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice [....]
» Anexa 1 la HCL 36
» Anexa 2 la HCL 36
» HCL nr.37/20.04.2018 - privind actualizarea/completarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor ( PAAR ) al com. Dragos Voda
» Anexa la HCL nr. 37/2018
» HCL nr.38/20.04.2018 - privind aprobarea Planului de Paza al com. Dragos Voda, pe anul 2018
» Anexa 1 la HCL 38
» HCL nr. 39/20.04.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Dragos Voda pentru o perioada de trei luni [ mai 2018 - iulie 2018 ]
» HCL nr.40/20.04.2018 - privind stabilirea de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru perioada 2015 - 2019
» Anexa 1 la HCL 40
» HCL nr. 41/11.05.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017
» HCL nr. 42/11.05.2018 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dragos Voda
» HCL nr. 43/11.05.2018 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinta pe teritoriul comunei Dragos Voda
» HCL nr. 44/11.05.2018 privind revocarea HCL nr. 22/23.03.2018 [...]
» HCL nr. 45/11.05.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 46/11.05.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar pe anul 2017
» HCL nr. 47/25.05.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar pe anul 2017
» HCL nr. 48/25.05.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 49/25.05.2018 privind apribare PUZ [...]
» HCL nr. 50/11.06.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 21/1999 [...]
» HCL nr. 51/11.05.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate [...]
» HCL nr. 52/11.06.2018 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 53/11.06.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 54/15.06.2018 privind revocarea HCL nr. 49/25.05.2018 [...]
» HCL nr. 55/15.06.2018 privind aprobare PUZ [...]
» HCL nr. 56/29.06.2018 privind aprobarea regulamentului pentru inregistrarea [...]
» HCL nr. 57/29.06.2018 privind aprobarea justificarii cheltuielilor efectuate de Asociatia Sportiva [...]
» HCL nr. 58/29.06.2018 privind aprobare PUZ [...]
» HCL nr. 59/30.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Dragos Voda [...]
» HCL nr. 60/30.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 61/30.07.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 62/30.07.2018 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 58/23.02.2018
» HCL nr. 62/30.07.2018 privind aprobarea raportului de evaluare [...]
» HCL nr. 63/30.07.2018 privind achizitionarea de catre Comuna Dragos Voda a unui bun imobil [...]
» HCL nr. 64/30.07.2018 privind adaugarea unei noi pozitii pe lista de investitii [...]
» HCL nr. 65/31.08.2018 privind acordarea unui mandat special domnului Piscu Laurentiu [...]
» HCL nr. 66/31.08.2018 privind modificarea HCL nr. 55/30.08.2016 [...]
» HCL nr. 67/31.08.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 68/07.09.2019 privind modificarea Anexei la HCL nr. 85/2017 [...]
» HCL nr. 69/07.09.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 70/07.09.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar aferent anului 2017 [...]
» HCL nr. 71/24.09.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 72/24.09.2018 privind numirea pentru anul scolar 2018-2019 a reprezentantilor Consiliului Local [...]
» HCL nr. 73/02.10.2018 privind aprobarea sustinerii financiare a Asociatiei Club Sportiv VICTORIA DRAGOS VODA in anul 2018
» HCL nr. 74/02.10.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 75/02.10.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 76/12.10.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar aferent anului 2017 [...]
» HCL nr. 77/31.10.2018 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 78/31.10.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 79/31.10.2018 privind aprobarea justificarii cheltuielilor efectuate [...]
» HCL nr. 80/31.10.2018 privind aprobarea justificarii cheltuielilor efectuate [...]
» HCL nr. 81/31.10.2018 privind dezmembrarea unui imobil apartinand domeniului public [...[
» HCL nr. 82/14.11.2018 privind constatarea incetarii de drept [...]
» HCL nr. 83/14.11.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 84/14.11.2018 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 85/14.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 86/14.11.2018 privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 87/23.11.2018 privind acordarea unui ajutor de urgenta [...]
» HCL nr. 88/23.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 89/23.11.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 90/23.11.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 72/24.09.2018 [...]
» HCL nr. 91/23.11.2018 privind aprobare PUZ [...]
» HCL nr. 92/29.11.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 93/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
» HCL nr. 94/18.12.2018 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 95/18.12.2018 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 96/18.12.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018