Hotarari Consiliu 2019

Hotarari ale Consiliului Local si anexele lor

» HCL nr. 1/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local a sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2018
» HCL nr. 3/28.01.2019 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 4/28.01.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 5/28.01.2019 privind aprobarea justificarii cheltuielilor efectuate [...]
» HCL nr. 6/28.01.2019 privind aprobarea actualizarii devizului general [...]
» HCL nr. 7/28.01.2019 privind aprobarea actualizarii devizului general [...]
» HCL nr. 8/27.02.2019 privind validarea mandatului de consilier local [...]
» HCL nr. 9/27.02.2019 privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul 2019
» HCL nr. 10/27.02.2019 privind actualizarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dragos Voda
» HCL nr. 11/27.02.2019 privind actualizarea/completarea Planului de analiza [...]
» Anexa la HCL nr. 12/2019
» HCL nr. 12/27.02.2019 privind aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse materiale necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2019
» HCL nr. 13/27.02.2019 privind acordul inlocuirii unor conducte CP1 [...]
» HCL nr. 14/27.02.2019 privind aprobarea unor masuri pentru organizarea pasunatului in comuna Dragos Voda [...]
» HCL nr. 15/27.02.2019 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 16/27.02.2019 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta [...]
» HCL nr. 17/27.02.2019 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare [...]
» HCL nr. 18/28.03.2019 privind decontarea cheltuielilor de transporturi [...]
» HCL nr. 19/28.03.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 20/28.03.2019 privind cofinantarea proiectului de investitii [...]
» HCL nr. 21/28.03.2019 privind aprobarea valorii totale la finalizarea obiectivului [...]
» HCL nr. 22/28.03.2019 privind modificarea si completarea HCL nr. 21/1999
» HCL nr. 23/28.03.2019 privind aprobarea actualizarii devizului general [...]
» HCL nr. 24/28.03.2019 privind stabilirea taxei de inchiriere [...]
» HCL nr. 25/12.04.2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Dragos Voda [...]
» HCL nr. 26/12.04.2019 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 27/12.04.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta [...]
» HCL nr. 28/12.04.2019 privind aprobarea accesului in teren [...]
» HCL nr. 29/12.04.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 30/12.04.2019 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici [...]
» HCL nr. 31/19.04.2019 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii [...]
» HCL nr. 32/19.04.2019 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar aferent anului 2018 [...]
» HCL nr. 33/19.04.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 34/19.04.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 35/16.05.2019 privind decontarea cheltuielilor [...]
» HCL nr. 36/16.05.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 37/16.05.2019 privind asumarea respectarii prevederilor legislatiei in privinta regimului deseurilor [...]
» HCL nr. 38/16.05.2019 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate [...]
» HCL nr. 39/16.05.2019 privind includerea in domeniul public al comunei Dragos Voda [...]
» HCL nr. 40/16.05.2019 privind modificarea HCL nr. 20/28.03.2019 [...]
» HCL nr. 41/21.05.2019 privind rectificarea bugetului local 2019
» HCL nr. 42/19.06.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 43/19.06.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 44/19.06.2019 privind modificarea HCL nr. 51/2018 [...]
» HCL nr. 45/26.06.2019 privind aprobarea strategiei de dezvoltare [...]
» HCL nr. 46/26.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 47/26.06.2019 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice [...]
» HCL nr. 49/18.07.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 50/18.07.2019 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 51/18.07.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 52/18.07.2019 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar aferent anului 2018 [...]
» HCL nr. 53/18.07.2019 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...]
» HCL nr. 54/30.07.2019 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar aferent anului 2018 [...]
» HCL nr. 55/01.08.2019 privind modificarea HCL nr. 14/23.02.2018 [...]
» HCL nr. 56/01.08.2019 privind modificarea HCL nr. 15/23.02.2019 [...]
» HCL nr. 57/01.08.2019 privind aprobarea incheierii contractului de comodat [...]
» HCL nr. 58/20.08.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 59/20.08.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 60/20.08.2019 privind aprobarea infiintarii ASOCIATIEI FOTBAL CLUB VIITORUL DRAGOS VODA 2019
» HCL nr. 61/30.08.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 62/30.08.2019 privind modificarea si completarea Organigramei [...]
» HCL nr. 63/13.09.2019 privind desemnarea reprezentantului legal [...
» HCL nr. 64/13.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 65/17.09.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 66/17.09.2019 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 67/30.09.2019 privind numirea pentru anul scolar 2019-2020 [...]
» HCL nr. 68/30.09.2019 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia "Sf. Imparati" [...]
» HCL nr. 69/30.09.2019 privind clasificarea unor drumuri de interes local [...]
» HCL nr. 70/30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului - Cadru privind organizarea si desfasurarea licitatiilor publice [...]
» Anexa I la HCL. 70/30.09.2019
» Anexa II la HCL. 70/30.09.2019
» Anexa III la HCL. 70/30.09.2019
» Anexa IV la HCL. 70/30.09.2019
» HCL nr. 71/30.09.2019 privind aprobarea raportului de evaluare, caietului de sarcini si a studiului de oportunitate [...]
» Anexa I la HCL. 71/30.09.2019
» Anexa II la HCL. 71/30.09.2019
» Anexa III la HCL. 71/30.09.2019
» Anexa la HCL. 71/30.09.2019 - Raport de evaluare teren intravilan [...]
» HCL nr. 72/30.09.2019 privind infiintarea si organizarea "Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare" [...]
» Anexa I la HCL. 72/30.09.2019
» Anexa II la HCL. 72/30.09.2019
» Anexele III, IV, V, VI la HCL. 72/30.09.2019
» HCL nr. 73/18.10.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 74/31.10.2019 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 75/31.10.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 76/31.10.2019 privind vanzarea prin licitatie publica a terenului intravilan [...]
» Anexa la HCL nr. 76
» HCL nr. 77/22.11.2019 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 78/22.11.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 79/22.11.2019 privind aprobarea utilizarii fontului excedent bugetar [...]
» HCL nr. 80/22.11.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» Anexa la HCL nr. 81
» Anexa HCL caiet Sarcini Concesionare
» HCL nr. 81/22.11.2019 privind modificarea unor anexe [...]
» HCL nr. 82/06.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 83/06.12.2019 privind aprobarea utilizarii fondului excedent bugetar aferent anului 2018 [...]
» HCL nr. 84/13.12.2019 privind aprobarea unitatilor de invatamant de stat [...]
» HCL nr. 85/13.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019
» HCL nr. 86/12.12.2019 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice [...]
» HCL nr. 87/13.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 88/18.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 89/18.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
» HCL nr. 90/20.12.2019 privind decontarea cheltuielilor de transport [...]
» HCL nr. 91/24.12.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

@2023

Meniu(RO)

params->get('google_analytics')) { ?>